กิจกรรม

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-IL) รุ่นที่ 2 : 12-13 ตุลาคม 2563
121588563_2704897386440471_7528798195159127845_n 2
3 4
messageImage_1604222992529 messageImage_1602494408361
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BL) รุ่นที่ 2 : 24-25 September 2020
PR WSTH BL2_๒๐๑๑๐๑
WSTH BL2_200927_0 messageImage_1604222614190
messageImage_1604222545516 4
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Spesific Therapy Halliwick : Pool Practice : 10-11 กันยายน 2563
1 2
3 4
5 Pool practice_๒๐๐๙๑๗_0
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราพลานามัย
เรื่อง ธาราคลายเครียด (Aquatic Passive and Passive Relaxation) : 7-9 กันยายน 2563
1 2
3 5
3 3
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราพลานามัย
เรื่อง Aqua Gym and Spa Fitness : 4-5 กันยายน 2563
3 3
3 3
3 3
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-IL) รุ่นที่ 1 : 6-7 สิงหาคม 2563
3 3
3 3
3 3
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BL) รุ่นที่ 1 : 16-17 กรกฎาคม 2563
3 3
3 3
3 3
เข้าร่วมออกบูธบริการทางกายภาพบำบัดในงาน The Thailand Throwdown 2020 ณ CrossFit Chiang Mai
ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563
3 11
6 10
1  8
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รุ่นที่ 2 : 6-8 พฤศจิกายน 2562
1573287204662_mr1573442836093 IMG20191108094459
7112019 _1_191111_0010 WSTH-I 6-91162_191111_0001
7112019_191111_0001 10112019_191111_0004
Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) : 5-6 ตุลาคม 2562
AQF Intermediate level 5-61062_191020_0095 AQF Intermediate level 5-61062_191020_0099
AQF Intermediate level 5-61062_191020_0078 AQF Intermediate level 5-61062_191020_0022
AQF Intermediate level 5-61062_191020_0141 AQF Intermediate level 5-61062_191020_0110
Aquatic fitness-Basic  : 2-4 ตุลาคม 2562
AQF Basic Level 2-41019_191020_0004 AQF Basic Level 2-41019_191020_0030
AQF Basic Level 2-41019_191020_0062 AQF Basic Level 2-41019_191020_0014
AQF Basic Level 2-41019_191020_0026 AQF Basic Level 2-41019_191020_0056
Therapeutic Watsu รุ่น2 : 28-29 มิถุนายน 2562
1 2
3 4
5 6
Aquatic fitness-Basic รุ่น5 : 25-27 มิถุนายน 2562
2
20 8
26 34
Spa Watsu รุ่น2 : 24 มิถุนายน 2562
17 13
11 9
6 1
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) รุ่นที่ 5 :  27-29 มีนาคม 2562
Halliwick Basic รุ่น5_190330_0031 Halliwick Basic รุ่น5_190330_0032
Halliwick Basic รุ่น5_190330_0011 Halliwick Basic รุ่น5_190330_0014-1
Halliwick Basic รุ่น5_190330_0025-1
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) :  7-9 พฤศจิกายน 2561
กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0001 10125
กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0015 กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0260
กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0272-2 กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0137
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง ธาราพลานามัย ระดับกลาง:
Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) : 6-7 ตุลาคม 2561
รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0064 รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0002
รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0067 รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0012
รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0042 รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0100
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที่ 4 : 24-26 ตุลาคม 2561
ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0001 ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0003
ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0131 ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0233
ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0294 20181026_181027_0005
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง ธาราพลานามัย ระดับกลาง:
Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) : 6-7 ตุลาคม 2561
รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0064 รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0002
รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0067 รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0012
รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0042 รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0100
โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness-Basic level) รุ่นที่ 4 : 3 – 5 ตุลาคม 2561
รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0068-2 รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0061-2
รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0002-2 รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0138-2
รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0010-2 รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0015-2
เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Lanna Expo : June 2561
Yoga Taping – Musculo-skeletal and Sports Injuries Management  : 27 พฤษภาคม 2561
1624 1626-1
1628-1 1633-1
1630-1 20180527_155913-1
Functional and Postural Conditioning Exercise : 18-20 เมษายน 2561
99987
Therapeutic Watsuc : 29-30 มีนาคม 2561
IMG_3046 IMG_3050
IMG_3114 IMG_3063
IMG_3070 IMG_3215
Spa Watsu : 31 มีนาคม 2561
IMG_3249 IMG_3247
IMG_3245 IMG_3239
Aquatic fitness-Basic3 : 26-28 มีนาคม 2561
IMG_2825 IMG_2857
IMG_2855 IMG_2910
IMG_2943 IMG_3026
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B ) 14-16 มีนาคม2561
95632 95635
95636 95655
956556 S__12066837
การประชุมโครงการออกกำลังกายในชุมชน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
IMG_25610209_092756 IMG_25610209_103737
IMG_25610209_093139 IMG_25610209_113508
การสร้างผู้ประกอบการคลีนิคกายภาพบำบัด 4 ภูมิภาค รุ่นที่4 – วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0008 Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0002
Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0021 Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0040
Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0060 Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0064
Water Specific Therapy Halliwick2 : Basic level  (WSTH-B) – วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560
20706224_10210100568058427_886319337_o 20707239_10210100567018401_1506744484_o
20707242_10210100568578440_119600535_o-2 20707906_10210100580818746_441061592_n-2
20727585_10210100569218456_1663035303_o IMG_25600806_134914-2
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level  (WSTH-B) – วันที่ 7-9 เมษายน 2560
HLW(1) HLW(2)
HLW(22) HLW(34)
HLW(36) HLW(19)
Aquatic fitness-Basic level 1 – วันที่ 2-4 เมษายน 2560
18033 18034
18031 18029-2
18032 AQ_BKK (47)
Aquatic fitness-Basic level 1 – วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
This photo is taken by AllWinner's v3-sdv This photo is taken by AllWinner's v3-sdv
This photo is taken by AllWinner's v3-sdv This photo is taken by AllWinner's v3-sdv
This photo is taken by AllWinner's v3-sdv AQ_CNX (40)
การประยุกต์การนวดอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนา กับงานกายภาพบำบัด วันที่ 1-3 สิงหาคม 2559
 
   
โครงการจัดประชุม สัมมนา พัฒนาองค์ความรู้ ผู้ฝึกสอนโครงการ Sports Hero
สังกัดภาค 5 ชนิดกีฬาต่อสู้ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559
อบรมกกท ชุด ๒_2255-2 อบรมกกท ชุด ๒_5156
อบรมกกท ชุด ๒_2255-2 อบรมกกท ชุด ๒_2255-2
อบรมกกท ชุด ๒_2255-2 อบรมกกท ชุด ๒_2255-2
Water Specific Therapy-Halliwick 10-14 มิถุนายน 2559
Untitled-1 IMG_9124
IMG_9122 Untitled-6
IMGP0040 13417609_1269388189756595_3593839685257912471_n
อบรมนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยกายภาพบำบัดภาคปฏิบัติ 4-5 มิถุนายน 2559
20160604_090435 20160604_085652
20160604_101612 20160604_085743
20160604_085031-2 20160604_100601
อบรมระยะสั้น เรื่อง เด็กเหนือ:เล่นน้ำปลอดภัย ช่วยตนรอดได้ (ระดับเบื้องต้น) 29 พฤษภาคม 2559
20160529_133801 20160529_133954
20160529_151204-2 20160529_153255-2
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2559-2560 12 ธันวาคม 2558
25581227_6484 25581227_9808
โชกุน 25581227_9294
เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Lanna Expo 4-13 กันยายน 2015
11953033_1631888203741400_268304956898028607_n 10603729_1631888250408062_3139324442620476660_n
11988214_1631886357074918_5831660811637633249_n 11998971_1631887357074818_6669110769788364401_n
welcomedine (3) งานเลี้ยงรับของ
อบรม เรื่อง Osteoporosis And Low Bone Mass 28 กรกฎาคม 2014
10434309_1440750106188545_7799517871127103926_n _MG_7282-2
_MG_7429 _MG_7399
_MG_7412 4
ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์ 13 เมษายน 2557
1911883_1415326008730955_7648153275243178665_n 10271552_1415323305397892_5838933344551425117_n
1959484_1415326512064238_7271493426334711981_n 10275952_1415324962064393_438467588164620425_n
พิธีเปิด 10 สิงหาคม 2557

10499620_1460917120838510_1865871213583751584_o

 

พ่อครูบุญชู จันทรบุตร ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดคลินิก

อดีตปลัด กทม. คุณ นินนาท ชลิตานนท์
อดีตปลัด กทม. คุณ นินนาท ชลิตานนท์
เปิดอาคารชลภาสธาราบำบัด
บรรยาย