กิจกรรม

จัดโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick: Pool Practice”

9-10 พฤษภาคม 2566

การอบรมให้แก่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตามโครงการ การบริหารจัดการธุรกิจเวลเนส (Wellness Management)

เรื่อง “การฟื้นฟูร่างกายผ่านการออกกำลังกายในน้ำ (สุขธารา)”
25 มีนาคม 2566

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick: Intermediate level (WSTH-IL) รุ่นที่ 2”

12-13 ตุลาคม 2563

121588563_2704897386440471_7528798195159127845_n

2

3

4

messageImage_1604222992529

messageImage_1602494408361

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BL) รุ่นที่ 2”

24-25 สิงหาคม 2563

PR

WSTH BL2_๒๐๑๑๐๑

WSTH BL2_200927_0

messageImage_1604222614190

messageImage_1604222545516

4

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Spesific Therapy Halliwick : Pool Practice” 

10-11 กันยายน 2563

1

2

3

4

5

Pool practice_๒๐๐๙๑๗_0

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราพลานามัย
เรื่อง “ธาราคลายเครียด (Aquatic Passive and Passive Relaxation)”

7-9 กันยายน 2563

1

2

3

5

3

3

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราพลานามัย
เรื่อง “Aqua Gym and Spa Fitness”

4-5 กันยายน 2563

3

3

3

3

3

3

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-IL) รุ่นที่ 1”

6-7 สิงหาคม 2563

3

3

3

3

3

3

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BL) รุ่นที่ 1”

16-17 กรกฎาคม 2563

3

3

3

3

3

3

เข้าร่วมออกบูธบริการทางกายภาพบำบัดในงาน “The Thailand Throwdown 2020” ณ CrossFit Chiang Mai

11-12 มกราคม 2563

3

11

6

10

1

 8

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รุ่นที่ 2”

6-8 พฤศจิกายน 2562

1573287204662_mr1573442836093

IMG20191108094459

7112019 _1_191111_0010

WSTH-I 6-91162_191111_0001

7112019_191111_0001

10112019_191111_0004

การจัดอบรม เรื่อง “Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I)”

5-6 ตุลาคม 2562

AQF Intermediate level 5-61062_191020_0095

AQF Intermediate level 5-61062_191020_0099

AQF Intermediate level 5-61062_191020_0078

AQF Intermediate level 5-61062_191020_0022

AQF Intermediate level 5-61062_191020_0141

AQF Intermediate level 5-61062_191020_0110

การจัดอบรม เรื่อง “Aquatic fitness-Basic”

2-4 ตุลาคม 2562

AQF Basic Level 2-41019_191020_0004

AQF Basic Level 2-41019_191020_0030

AQF Basic Level 2-41019_191020_0062

AQF Basic Level 2-41019_191020_0014

AQF Basic Level 2-41019_191020_0026

AQF Basic Level 2-41019_191020_0056

การจัดอบรม เรื่อง “Therapeutic Watsu รุ่น2”

28-29 มิถุนายน 2562

1

2

3

4

5

6

การจัดอบรม เรื่อง “Aquatic fitness-Basic รุ่น5”

25-27 มิถุนายน 2562

2

20

8

26

34

การจัดอบรม เรื่อง “Spa Watsu รุ่น2”

24 มิถุนายน 2562

17

13

11

9

6

1

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) รุ่นที่ 5”

27-29 มีนาคม 2562

Halliwick Basic รุ่น5_190330_0031

Halliwick Basic รุ่น5_190330_0032

Halliwick Basic รุ่น5_190330_0011

Halliwick Basic รุ่น5_190330_0014-1

Halliwick Basic รุ่น5_190330_0025-1

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)”

7-9 พฤศจิกายน 2561

กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0001

10125

กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0015

กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0260

กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0272-2

กล้องคลินิก ไม่คัด_181110_0137

 
   
   
   

การอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที่ 4”

24-26 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0001

ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0003

ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0131

ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0233

ภาพบรรยากาศจากคลินิก_181027_0294

20181026_181027_0005

การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง “ธาราพลานามัย ระดับกลาง:
Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I)”

6-7 ตุลาคม 2561

รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0064

รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0002

รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0067

รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0012

รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0042

รวมๆไม่ได้คัดครับ_181007_0100

การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง “ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness-Basic level) รุ่นที่ 4”

3 – 5 ตุลาคม 2561

รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0068-2

รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0061-2

รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0002-2

รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0138-2

รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0010-2

รูปรวมๆไม่ได้คัดครับ_181005_0015-2

เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Lanna Expo

มิถุนายน 2561

การอบรม เรื่อง “Yoga Taping – Musculo-skeletal and Sports Injuries Management” 

27 พฤษภาคม 2561

1624

1626-1

1628-1

1633-1

1630-1

20180527_155913-1

การอบรม เรื่อง “Functional and Postural Conditioning Exercise”

18-20 เมษายน 2561

99987

การอบรม เรื่อง “Therapeutic Watsuc”

29-30 มีนาคม 2561

IMG_3046

IMG_3050

IMG_3114

IMG_3063

IMG_3070

IMG_3215

การอบรม เรื่อง “Spa Watsu”

31 มีนาคม 2561

IMG_3249

IMG_3247

IMG_3245

IMG_3239

การอบรม เรื่อง “Aquatic fitness-Basic 3”

26-28 มีนาคม 2561

IMG_2825

IMG_2857

IMG_2855

IMG_2910

IMG_2943

IMG_3026

การอบรม เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B)”

14-16 มีนาคม2561

95632

95635

95636

95655

956556

S__12066837

การประชุมโครงการออกกำลังกายในชุมชน

9 กุมภาพันธ์ 2561

IMG_25610209_092756

IMG_25610209_103737

IMG_25610209_093139

IMG_25610209_113508

การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด 4 ภูมิภาค รุ่นที่4 

5 พฤศจิกายน 2560

Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0008

Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0002

Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0021

Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0040

Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0060

Startup เชียงใหม่_๑๗๑๑๐๖_0064

การจัดอบรม เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick2 : Basic level  (WSTH-B)”

4-6 สิงหาคม 2560

20706224_10210100568058427_886319337_o

20707239_10210100567018401_1506744484_o

20707242_10210100568578440_119600535_o-2

20707906_10210100580818746_441061592_n-2

20727585_10210100569218456_1663035303_o

IMG_25600806_134914-2

การจัดอบรม เรื่อง “Water Specific Therapy Halliwick : Basic level  (WSTH-B)”

7-9 เมษายน 2560

HLW(1)

HLW(2)

HLW(22)

HLW(34)

HLW(36)

HLW(19)

การจัดอบรม เรื่อง “Aquatic fitness-Basic level 1” 

2-4 เมษายน 2560

18033

18034

18031

18029-2

18032

AQ_BKK (47)

การจัดอบรม เรื่อง “Aquatic fitness-Basic level 1”

29-31 มีนาคม 2560

This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

This photo is taken by AllWinner's v3-sdv

AQ_CNX (40)

การจัดอบรม เรื่อง “การประยุกต์การนวดอัตลักษณ์พื้นบ้านล้าoนา กับงานกายภาพบำบัด”

1-3 สิงหาคม 2559

 

 

 

โครงการจัดประชุม สัมมนา พัฒนาองค์ความรู้ ผู้ฝึกสอนโครงการ Sports Hero สังกัดภาค 5 ชนิดกีฬาต่อสู้

23-24 กรกฎาคม 2559

อบรมกกท ชุด ๒_2255-2

อบรมกกท ชุด ๒_5156

อบรมกกท ชุด ๒_2255-2

อบรมกกท ชุด ๒_2255-2

อบรมกกท ชุด ๒_2255-2

อบรมกกท ชุด ๒_2255-2

การจัดอบรม เรื่อง “Water Specific Therapy-Halliwick” 

10-14 มิถุนายน 2559

Untitled-1

IMG_9124

IMG_9122

Untitled-6

IMGP0040

13417609_1269388189756595_3593839685257912471_n

สอนนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยกายภาพบำบัด 

4-5 มิถุนายน 2559

20160604_090435

20160604_085652

20160604_101612

20160604_085743

20160604_085031-2

20160604_100601

การจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง “เด็กเหนือ:เล่นน้ำปลอดภัย ช่วยตนรอดได้ (ระดับเบื้องต้น)”

29 พฤษภาคม 2559

20160529_133801

20160529_133954

20160529_151204-2

20160529_153255-2

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2559-2560

สมาคมส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่

12 ธันวาคม 2558

25581227_6484

25581227_9808

โชกุน

25581227_9294

เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Lanna Expo

4-13 กันยายน 2558

11953033_1631888203741400_268304956898028607_n

10603729_1631888250408062_3139324442620476660_n

11988214_1631886357074918_5831660811637633249_n

11998971_1631887357074818_6669110769788364401_n

welcomedine (3)

งานเลี้ยงรับของ

การจัดอบรม เรื่อง “Osteoporosis And Low Bone Mass”

28 กรกฎาคม 2557

10434309_1440750106188545_7799517871127103926_n

_MG_7282-2

_MG_7429

_MG_7399

_MG_7412

4

ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์

13 เมษายน 2557

1911883_1415326008730955_7648153275243178665_n

10271552_1415323305397892_5838933344551425117_n

1959484_1415326512064238_7271493426334711981_n

10275952_1415324962064393_438467588164620425_n

พิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง

10 สิงหาคม 2557

10499620_1460917120838510_1865871213583751584_o

 

พ่อครูบุญชู จันทรบุตร ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดคลินิก

อดีตปลัด กทม. คุณ นินนาท ชลิตานนท์

อดีตปลัด กทม. คุณ นินนาท ชลิตานนท์

เปิดอาคารชลภาสธาราบำบัด

บรรยาย