ธาราบำบัด

        สระธาราบำบัด เอกชนแห่งแรกในภาคเหนือ และในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายเพื่อการรักษาปัญหาทางกาย ด้วยเทคนิคเฉพาะทางธาราบำบัดและโปรแกรมการบริหารกาย โปรแกรมออกกำลังเพื่อสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพกาย อาทิเช่น น้ำหนักเกิน  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความโรคหัวใจ ร่างกายยืดติด หรือ อ่อนแรง  นักกายภาพบำบัดจะดูแลและจัดโปรแกรมการฝึกให้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มคน 11811515_1620328194897401_7075649191958322884_n-2 โดยใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที ต่อครั้ง  ธาราบำบัดเป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำเป็นสื่อช่วยในการรักษา เป็นวิธีการที่นุ่มนวล ปลอดภัยและลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆของร่างกาย รวมทั้งกล้ามเนื้อคลายตัวและร่างกายผ่อนคลายระหว่างการบริหารกายในน้ำ   การฝึกธาราบำบัด อย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน (36 ครั้ง) จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทางของร่างกายได้อย่างชัดเจน

สระน้ำธาราบำบัด ห้องบริหารกาย อ่างน้ำวน ห้องอบซาวน่า

 

 

 

 

 


ธาราบำบัด ให้บริการ 2 ประเภท
         1.การรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ที่มีปัญหาทางกาย
                       – ปัญหาการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

Picture 003-2          Picture 013-2

ปัญหาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม                                ปัญหาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

                       – ปัญหาผู้ป่วยเบาหวาน

-DIABETES-

โปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

           เบาหวาน เป็นโรคที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลให้เป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานจนเกิดภาวะแทรกซ้อน การรักษาที่สำคัญของโรคเบาหวานประกอบไปด้วย การควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม การใช้ยาลดน้ำตาล การดูแลตัวเอง การควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการ ออกกำลังกาย นอกจากจะเป็นการรักษาแล้ว ยังสามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้เป็นอย่างดี

        47e29f9fe96a1771642fb05ac8a8fd00_XL-2   โดยผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2  ควรออกกำลังกายด้วยวิธีแอโรบิกชนิดเบา ติดต่อกันอย่างน้อย 20-30 นาที (ขณะออกกำลังกายให้รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยถึงปานกลาง)ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ควรออกกำลังกายในเวลาเดียวกันทุกครั้งและมีเพื่อนร่วมออกกำลังกาย

  

           โปรแกรมธาราบำบัดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เป็นการบริหารกายและออกกำลังกายในน้ำแบบเป็นกลุ่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อปรับสภาพร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียง ออกกำลังกาย 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30-45 นาที จำนวน 10 ครั้ง/โปรแกรม

           ราคา 4,000 บาท/โปรแกรม (เฉลี่ยครั้งละ 400 บาท)

11102710_1582717888658432_2054362259968693287_n-2

โดยราคานี้ ได้รวมค่าบริการต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้
                       – บริการให้คำปรึกษาและแนะนำจากนักกายภาพบำบัด เรื่องการตรวจและดูแลเท้าเบื้องต้นในผู้ป่วยเบาหวาน
                       – บริการตรวจระดับน้ำตาล ก่อน-หลังการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง
                       – บริการสระน้ำและห้องซาวน่าในวันที่มาร่วมโปรแกรม

         2.ธาราพลานมัย การบริหารกายและการออกกำลังกาย ในน้ำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่้อรัง และผู้รักสุขภาพทั่วไป เพื่อการส่งเสริมสร้างสุขภาพ ชะลอความเสื่อมหรือปัญหา เช่น การออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การบริหารกายสำหรับผู้สูงอายุ และการเต้นแอโรบิคในน้ำด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย อาทิเช่น
                        – โปรแกรมไร้โรคาด้วยธาราบำบัด
                       การบริหารกายและออกกำลังในน้ำเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
                       ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ  เพื่อปรับสภาพร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียง ในระยะเวลา 8 สัปดาห์
                       รวม 24 ครั้ง นำโดยนักกายภาพบำบัด

11880565_1628291880767699_1439326584810999877_n-2

                        – โปรแกรมโลดแล่นลดพุงในน้ำ
                       การออกกำลังกายในน้ำระดับตื้นและลึก 8 สัปดาห์ รวม 24 ครั้ง อย่างสนุกสนานและท้าทาย
                       เพื่อเผาผลาญไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายตามรูปแบบท่าทางง่ายยากตามลำดับช่วงเวลา
                       นำโดยนักกายภาพบำบัด

ลดพุง-2

                       – โปรแกรมฟิตแน่นสนุกด้วยน้ำ
                       การบริหารกายและออกกำลังด้วยการขยับกายทำกิจกรรมในน้ำ ในน้ำระดับตื้นและลึก

_MG_665-2

257430572_1167817720413778_2038695563910151755_n